Loading...

Mengenai NWICE 2022

NATIONAL WATER INNOVATION CONFERENCE AND EXHIBITION

Maklumat Persidangan

 • SASARAN

  700 Penyertaan
 • TARIKH

  19-21 JULAI 2022
 • LOKASI

  Pusat Konvensyen
  Kuala Lumpur
 • UCAPTAMA

  6 pakar
  air dan pembetungan

NWICE 2022

OBJEKTIF PERSIDANGAN

Menyediakan platform perkongsian ilmu, pengetahuan serta maklumat semasa berkaitan dengan penyelidikan, pembangunan dan infrastruktur sektor air dan pembetungan negara.

Menjadi medium interaksi dan jaringan komuniti penyelidikan air, pembetungan dan persekitarannya

Mempromosi fungsi NAHRIM, JPP dan KASA sebagai pusat fokal penyelidikan air, pembetungan dan persekitarannya

Mempamer hasil produk inovasi yang telah dibangunkan untuk potensi komersialisasi di pasaran industri

TEMA

Perubahan Iklim, Hidrologi dan Sumber Air

TEMA PERSIDANGAN

Morfologi Pantai dan Oseanografi

Aplikasi, Teknologi dan Inovasi

Tasik, Empangan dan Limnologi

Kawal Selia Polisi dan Kerangka Perundangan

Lembangan Sungai, Hidrogeologi dan Pembetungan

Kejayaan, Pengajaran dan Masa Hadapan